Profil Pejabat Struktural

Profil Pejabat Struktural

NAMA PEGAWAI : DRH WAWAN SUTIAN, M.Si
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
STATUS KELUARGA : KAWIN
PENDIDIKAN AKHIR : S2 / INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS/JURUSAN : KEDOKTERAN HEWAN / DOKTER HEWAN
UNIT KERJA : BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN, , BADAN KARANTINA PERTANIAN,
DIKLAT PENJENJANGAN : DIKLATPIM TK III/
PANGKAT/GOLONGAN : 4B / TMT 01-04-2013
MASA KERJA GOLONGAN : 21 TAHUN, 1 BULAN
MASA KERJA KESELURUHAN : 29 TAHUN, 3 BULAN
JABATAN (STRUKTURAL) : KEPALA BUT TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERT. (2019-05-13)

TELEPON : (021) 82618923

Email : humas_buttmkp@pertanian.go.id

Data Tanda Jasa